BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Baza wiedzy

Bezpłatne porady prawne w Lublinie

 

System bezpłatnych porad prawnych w Lublinie od 4.01.2016 r. (kliknij)

 

Instytucja Adres Harmonogram przyjęć Zakres pomocy
 

Lubelskie Forum

Organizacji Osób

Niepełnosprawnych

– Sejmik Wojewódzki

 

ul. Leszczyńskiego 23
20-068 Lublin
tel./fax 81 533 10 22
lfoon.lublin@gmail.pl
www.lfoon.lublin.pl

 

Punkt informacyjny dla

osób niepełnosprawnych:

poniedziałek – piątek: 10.00-14.00

Prosimy umawiać się telefonicznie!

 Punkt Wsparcia Antydyskryminacyjnego

 

Stowarzyszenie Homo Faber

 

ul. Bursaki 12,

pok. 024

(Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji)

Lublin

Trzeba się wcześniej

umówić telefonicznie:

605 731 868

lub wysyłając e-mail: kinga.kulik@hf.org.pl

www.hf.org.pl

 

Prawnik

udziela

porad

co drugi wtorek

miesiąca

w godz. 17-19

 

Więcej na stronie:

www.hf.org.pl

81 534 45 13

info@hf.org.pl

 

Doradcami

pomagającymi

wypracować

potencjalne

rozwiązania są:

Katarzyna Bierzanowska:

katarzyna.bierzanowska@

hf.org.pl

Alicja Kawka:

alicja.kawka@hf.org.pl

Kinga Kulik:

kinga.kulik@hf.org.pl

Piotr Skrzypczak:

piotr.skrzypczak@

hf.org.p

 Uniwersytecka Poradnia Prawna

przy

Wydziale Prawa i Administracji UMCS

 

Pl. Marii

Curie-Skłodowskiej 5
520-031 Lublin
tel./fax: 81 537 50 47

 

poniedziałek, środa,

czwartek,

piątek:

13:00-15:00

wtorek:

14:00-15:00

 

Zasady

świadczenia

pomocy prawnej:

Pomoc prawna świadczona jest nieodpłatnie.

Poradnia udziela

pomocy prawnej

jedynie osobom niezamożnym,

których nie stać na korzystanie

z odpłatnej

pomocy prawnej.

Pomoc

prawna świadczona

jest przez Poradnię

wyłącznie na piśmie.

 

Lubelskie Centrum Bezpłatnych Porad Prawnych im. Eweliny Milczanowskiej

 

Fundacja Instytut na

rzecz Państwa Prawa

 

ul. Chopina 14/8

 

520-023 Lublin

 81 743 68 05

porady@

panstwoprawa.org

 

Środa  13:30-15:00

Prawo cywilne, administracyjne i

prawo pracy.

 

 

Katolickie

Stowarzyszenie Pomocy

Osobom Potrzebującym

„AGAPE”

Adres

korespondencyjny:

:ul. Bernardyńska 5
20- 109 Lublin

tel./fax 81 534 38 87

www.agape.lublin.pl

 

Pon-Pt

9.00-19.00

Porady dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

dostępne wsparcie tłumacza języka migowego

lub języka obcego

podczas spotkania.

 Centrum Interwencji

Kryzysowej

 

20-089 Lublin

ul. Probostwo 6A
tel. 81 466 55 46

pomoc@cik.lublin.eu

www.cik.lublin.eu

 

Pon.-Pt.

7.00–19.00

Porady prawne

z zakresu prawa

rodzinnego,

prawa lokalowego,

przeciwdziałania

przemocy

w rodzinie (karne i cywilne),

ochrony zdrowia psychicznego,

zagadnień

dotyczących

uzależnienia od

alkoholu i pomocy społecznej.

Dla klientów Centrum będących w kontakcie terapeutycznym

w naszej placówce.

 

Stowarzyszenie Ochrony

i Pomocy

Rodzinie „SOPRA”

Skr. Poczt. 49
20 – 500 U.P. Lublin 24

 

ul. Bursztynowa 20

Kościół pod wezwaniem

 

M. B. Różańcowej

Sala Jerycho,

w podziemiu kościoła.

Wejście od strony nowego parkingu i Biblioteki

Tel. 600 575 026

 twoja@sopralublin.pl

 

1 i 3

 

Sobota miesiąca

– kontakt

telefoniczny lub mailowy

 

Porady w zakresie

prawa cywilnego,

rodzinnego

i karnego

dla osób

z problemem

alkoholowym

oraz dla osób

zagrożonych

przemocą.

 

Stowarzyszenie

Wspierania Aktywności

„BONA FIDES”

ul. Niecała 4/5a

20-080 Lublin

biuro@

stowarzyszeniebonafides.pl

www.stowarzyszeniebonafides.pl

535 000 523

81 533 72 09

 

 

 Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej

ul. Niecała 18/3
20-080 Lublin
81 533 72 09, 783 510 310
cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

 

Zapisy na poradnictwo

drogą mailową lub telefoniczną.

 

Czynne:

Pn. 8-18

Wt. 8-20

Śr. 8-18

Czw. 8-19

Pt. 8-18

Sob. 9-14.

 

 

Bezpłatne

poradnictwo

psychologiczne oraz

psychoterapię dla

osób dorosłych

i dzieci,

bezpłatne

poradnictwo

społeczno – prawne.

Z dniem 1 stycznia

2016 r.

Stowarzyszenie

włączyło się w

realizację założeń

ustawy z dnia

5 sierpnia 2015 r.

o nieodpłatnej

pomocy prawnej

i edukacji prawnej.

Osoby uprawnione

do skorzystania z

nieodpłatnej pomocy

prawnej na podstawie

przepisów ustawy

z dnia 5 sierpnia

2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej

oraz edukacji prawnej

(na etapie przedsądowym):

młodzież do 26. roku życia, kobiety w ciąży,osoby fizyczne, którym w okresie

roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na

podstawie ustawy o pomocy społecznej,

osoby, które

ukończyły 65 lat,

osoby posiadające

ważną Kartę Dużej Rodziny,kombatanci, weterani,

zagrożeni lub poszkodowani

katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.


Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW