BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Baza wiedzy

Bezpłatne porady prawne w Lublinie

 

System bezpłatnych porad prawnych w Lublinie od 1.01.2020 r. w ramach Rządowego Programu Ministerswa Sprawiedliwości

 

Instytucja Adres Harmonogram przyjęć Zakres pomocy
Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki ul. Leszczyńskiego 23, pok. 14, 20-068 Lublin Tel. :81 533 10 22,       e-mail: lfoon.lublin@gmail.com

 

W celu umówienia konsultacji                  tel. 81 533 10 22 lub wysyłając e-mail: lfoon.lublin@gmail.com

 

Zapraszamy osoby doświadczające przemocy oraz dyskryminacji w dostępie do usług ze względu na stopień sprawności 

 

Bezpłatne porady prawne w 2019 roku poniżej w tabeli

Instytucja Adres Harmonogram przyjęć Zakres pomocy
Punkt Wsparcia

Antydyskryminacyjnego

Stowarzyszenie

Homo Faber

ul. Bursaki 12,

pok. 108 piętro I

(Wyższa

Szkoła

Przedsiębiorczości

i Administracji)

Lublin

Trzeba się wcześniej

umówić telefonicznie:

602 430 868

lub wysyłając e-mail: info@hf.org.pl

www.hf.org.pl

Każdy wtorek

16.00 -18.00

Zapraszamy osoby doświadczające przemocy oraz dyskryminacji w dostępie do usług ze względu na stopień sprawności i narodowość, zagrożone eksmisją, osoby, których prawa pracownicze naruszono. Wysłuchujemy historii. Upewniamy się czy mamy do czynienia z dyskryminacją. Kontaktujemy się z instytucjami i organizacjami, które mogą rozwiązać problem. Asystujemy na policji, w sądzie oraz w innych instytucjach. Udzielamy podstawowej informacji prawnej. Pomagamy uzyskać porady prawne. Przygotowujemy pisma.
 

Uniwersytecka

Poradnia

Prawna przy Wydziale

Prawa i Administracji

UMCS

 

Pl. M.Curie-Skłodowskiej 5

520-031 Lublin

tel./fax: 81 537 50 47

 

poniedziałek,

środa, czwartek,

piątek:

13:00-15:00

wtorek:

14:00-15:00

 

Zasady

świadczenia

pomocy

prawnej:

Pomoc prawna

świadczona jest

nieodpłatnie.

Poradnia udziela

pomocy prawnej

jedynie osobom

niezamożnym,

których nie stać na

korzystanie

z odpłatnej

pomocy prawnej.

Pomoc

prawna świadczona

jest przez Poradnię

wyłącznie na piśmie.

 

Lubelskie

Centrum

Bezpłatnych Porad

Prawnych

im. Eweliny

Milczanowskiej

Fundacja Instytut na

rzecz Państwa Prawa

 

ul. Chopina 14/85  20-023 Lublin 

81 743 68 05 

porady@

panstwoprawa.org

 

Środa  13:30-15:00

Prawo cywilne,

administracyjne

i prawo pracy.

 

 

Katolickie

Stowarzyszenie Pomocy

Osobom

Potrzebującym  „AGAPE”

 

Adres

do korespondencji

ul. Bernardyńska 5

20- 109 Lublin

tel./fax 81 534 38 87

www.agape.lublin.pl

 

Pon-Pt

9.00-19.00

 

Porady dla osób

pokrzywdzonych

przestępstwem.

Dostępne

wsparcie tłumacza

języka migowego

lub języka obcego

podczas spotkania.

 

Centrum

Interwencji

Kryzysowej

 

20-089 Lublin

ul. Probostwo 6A

tel. 81 466 55 46pomoc@cik.lublin.eu

www.cik.lublin.eu

 

Pon.-Pt.7.00–19.00

 

Porady prawne

z zakresu prawa

rodzinnego,

prawa lokalowego,

przeciwdziałania

przemocy

w rodzinie (karne i

cywilne),

ochrony zdrowia

psychicznego,

zagadnień

dotyczących

uzależnienia od

alkoholu i pomocy

społecznej.

Dla klientów

Centrum będących

w kontakcie

terapeutycznym

w naszej placówce.

 

Stowarzyszenie

Ochrony i Pomocy

Rodzinie „SOPRA”

Skr. Poczt. 49

20–500 Lublin 24

 

ul. Bursztynowa 20

Kościół pod

wezwaniem

M. B. Różańcowej

Sala Jerycho,

w podziemiu kościoła.

Wejście od

strony nowego

parkingu i Biblioteki

Tel. 600 575 026

 twoja@sopralublin.pl

 

1 i 3

Sobota miesiąca

– kontakt

telefoniczny lub

mailowy

 

Porady w zakresie prawa

cywilnego,

rodzinnego

i karnego

dla osób

z problemem

alkoholowym

oraz dla osób

zagrożonych

przemocą.

 

Stowarzyszenie

Wspierania Aktywności

„BONA FIDES”

ul. Niecała 4/5a

20-080 Lublin

biuro@

stowarzyszeniebonafides.pl

www.

stowarzyszeniebonafides.pl

535 000 523

81 533 72 09

 

 

Centrum Pomocy

Interdyscyplinarnej 

ul. Niecała 18/3

20-080 Lublin

81 533 72 09

783 510 310

 

Zapisy na

poradnictwo

telefoniczną.

Czynne:

Pn. 8-18

Wt. 8-20

Śr. 8-18

Czw. 8-19

Pt. 8-18

Sob. 9-14.

 

 

Bezpłatne

poradnictwo

psychologiczne oraz

psychoterapię dla

osób dorosłych

i dzieci,

bezpłatne

poradnictwo

społeczno – prawne.

Z dniem 1 stycznia

2016 r.

Stowarzyszenie

włączyło się w

realizację założeń

ustawy z dnia

5 sierpnia 2015 r.

o nieodpłatnej

pomocy prawnej

i edukacji prawnej.

Osoby uprawnione

do skorzystania z

nieodpłatnej pomocy

prawnej na podstawie

przepisów ustawy

z dnia 5 sierpnia

2015 r. o nieodpłatnej

pomocy prawnej

oraz edukacji prawnej

(na etapie przed

sądowym):

młodzież do 26. roku

życia, kobiety w ciąży,

osoby fizyczne, którym w

okresie

roku poprzedzającego

zostało przyznane

świadczenie z pomocy

społecznej na

podstawie ustawy o

pomocy społecznej,

osoby, które

ukończyły 65 lat,

osoby posiadające

ważną Kartę Dużej

Rodziny, kombatanci,

weterani,

zagrożeni lub

poszkodowani

katastrofą naturalną,

klęską żywiołową lub

awarią techniczną.


Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW