BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Uprawnienia ON

Zmiana kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracownika niepełnosprawnego od kwietnia 2014.

Informujemy, iż art. 3 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1645) wprowadza zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 ze zm.) w zakresie wysokości dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych dla pracodawców. Oznacza to, że od kwietnia 2014 roku pracodawcy z otwartego rynku pracy oraz pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej będą otrzymywać takie samo dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

W pierwszym kwartale tj. za okresy od stycznia 2014 r. do marca 2014 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, określone w art. 26a, przysługuje w wysokości i na zasadach obowiązujących w roku 2013.
Dofinansowanie do wynagrodzeń za okres styczeń – grudzień 2013 r.

stopień niepełnosprawności Otwarty rynek ZPCHR
znaczny umiarkowany lekki znaczny umiarkowany lekki
ze schorzeniami
specjalnymi
2.970 zł 1.890 zł 1.080 zł 3.300 zł 2.100 zł 1.200 zł
bez schorzeń
specjalnych
1.890 zł 1.050 zł 420 zł 2.700 zł 1.500 zł 600 zł

 

Od II kwartału 2014r.

stopień niepełnosprawności Wszyscy pracodawcy
znaczny umiarkowany lekki
ze schorzeniami
specjalnymi
2.400 zł 1.725 zł 1.050 zł
bez schorzeń
specjalnych
1.800 zł 1.125 zł 450 zł


Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW