BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 czerwiec 2018

Bezpieczne wakacje z wojskiem

„Sens wspinaczki nie tkwi w docieraniu na szczyt, lecz w przecieraniu nowych dróg, zarówno w naszym wnętrzu jak i świecie.” Mark Twight

W sobotę (9.06.2018 r.) zespół Bębnoludy i solista Łukasz Lisek z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy, placówki Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej, wzięli udział w pikniku „Bezpieczne Wakacje” zorganizowanym przez Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie.

Plakat
Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji dla dzieci – konkursy z nagrodami, pokazy sprzętu wojskowego, stoisko żandarmerii, policji, występy artystyczne, pokazy sztukmistrzów, pokazy jazdy konnej i wiele innych.

Zespół „Bębnoludy” podczas festynu zabrał publiczność w muzyczną podróż po świecie prezentując składankę utworów rock’n’rollowych, grecki utwór „Safti ti gonita”, składankę utworów ludowych „Czardasz”, utwór „Ciap ciap” oraz składankę „Kankan-Kadryl”.

Zdjęcie

Łukasz Lisek natomiast zaśpiewał utwory „Czarny Ali Baba”, „Kocham wolność”, „Matczyne ręce” oraz „Powiedz stary, gdzieś ty był”. Oba występy zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Zdjęcie

Gratulacje dla zespołu i solisty płynęły również od organizatorów festynu. Ppłk Andrzej Ptasiński pogratulował występu, jak również wyraził chęć i otwartość na dalszą współpracę, a na jego ręce zespół przekazał pracę wykonaną w WTZ – podpałkę ekologiczną.

Zdjęcie

Uczestnicy również dobrze spędzili ten czas, mogli zobaczyć jak wygląda sprzęt wojskowy, przymierzyć umundurowanie, sprawdzić się we fechtunku czy strzelaniu z łuku.

Zdjęcie

Zdjęcie

Organizatorzy przewidzieli także coś dla ciała. Przygotowana była wojskowa grochówka, kompot oraz woda dla spragnionych – wszystko było niezwykle smaczne i bardzo dobrze doprawione. Kucharzom serdecznie dziękujemy za ucztę dla podniebienia.

Zdjęcie

Zdjęcie

Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie nas do udziału w festynie. Szczególne podziękowania kierujemy do pana ppłk Andrzeja Ptasińskiego, za jego otwartość i chęć dalszej współpracy.

Zdjęcie
„Bezpieczeństwo i dobro zapewnia społeczeństwu tylko moralność jego członków; podstawą zaś jej jest miłość wykluczająca przemoc.” Lew Tołstoj

Eliza Cyfra

Warsztat Terapii Zajęciowej w Janowicy

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: