BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Artykuły powrót
25 Czerwiec 2013

Bezpłatna spirometria

W ramach obchodów  II Światowego Dnia Spirometrii Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie mieszcząca się w SPSK nr 4 przy ul. Jaczewskiego 8 oraz Stowarzyszenie Chorych na Astmę Oskrzelową zapraszają na bezpłatne badania spirometryczne.

Badania przeprowadzone będą w dniach 27, 28  czerwca 20123r, w godzinach 15:00-18:00 w pracowni spirometrycznej kliniki.

W celu sprawnej organizacji badań proponujemy wszystkim chętnym wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie swego udziału w badaniu, pod nr telefonu: 603 614 700.

„…Celem nadrzędnym akcji jest zwiększenie świadomości zdrowia oddechowego w społeczeństwie poprzez skłonienie Polaków do regularnych badań spirometrycznych. Jak wiemy budowanie ruchu społecznego wokół tematyki zdrowych płuc i zdrowia oddechowego jest punktem wyjściowym do tworzenia zoptymalizowanych programów zdrowotnych i odpowiedniego pozycjonowania zdrowia oddechowego w polityce zdrowotnej Państwa…”- na co zwraca uwagę przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP-  dr n. med. Piotr Dąbrowiecki.

Spirometria jest nieinwazyjnym badaniem, które pozwala ocenić pojemność i przepływ powietrza przez płuca oraz ich funkcję. Jest niezbędna do potwierdzenia diagnozy poważnej, skracającej życie choroby układu oddechowego: przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Szacuje się, że w Polsce ponad połowa chorych na POCHP nie ma postawionej diagnozy i nie leczy się.

Dzięki wczesnemu wykryciu POChP można wprowadzić takie modyfikacje stylu życia i metody terapii, które spowolnią przebieg choroby, zapobiegną powikłaniom oraz poprawią jakość i długość życia pacjenta.

Zofia Brzozowska

tel. 603 614 700

Zofia Brzozowska
603 614 700

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: