BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 Czerwiec 2012

Bezpłatne badania spirometryczne

W ramach obchodów Światowego Dnia Spirometrii Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie mieszcząca się w SPSK nr 4 przy ul. Jaczewskiego 8 oraz Stowarzyszenie Chorych na Astmę Oskrzelową zapraszają na bezpłatne badania spirometryczne.

Badania przeprowadzone będą w dniach 27,28,29 czerwca w godzinach 15:00-18:00 w pracowni spirometrycznej kliniki. Pracownia znajduje się na poziomie (-1) odnowionej siedziby.

Siedzibą Kliniki jest  wolno stojący budynek pomiędzy Collegium Maius a kompleksem szpitala klinicznego – SPSK nr 4 przy ul. Jaczewskiego 8.

W celu sprawnej organizacji badań proponujemy wszystkim chętnym wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie swego udziału w badaniu, pod nr telefonu: 603 614 700 lub 513 046 883.

Spirometria jest nieinwazyjnym badaniem, które pozwala ocenić pojemność i przepływ powietrza przez płuca oraz ich funkcję. Jest niezbędna do potwierdzenia diagnozy poważnej, skracającej życie choroby układu oddechowego: przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Szacuje się, że w Polsce ponad połowa chorych na POCHP nie ma postawionej diagnozy i nie leczy się.

Dzięki wczesnemu wykryciu POChP można wprowadzić takie modyfikacje stylu życia i metody terapii, które spowolnią przebieg choroby, zapobiegną powikłaniom oraz poprawią jakość i długość życia pacjenta.

Zofia Brzozowska

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: