BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 czerwiec 2019

Bezpłatne kursy zawodowe z egzaminem

Regionalna Izba Gospodarcza rozpoczęła realizację projektu kierowanego m.in. do osób niepełnosprawnych.

Bezpłatne kursy zawodowe z egzaminem

spawacz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, krawiec, blacharz, dekarz, kurs gastronomiczno-hotelarski  i inne

 oraz  staże w firmach

Zapewniamy : stypendium szkoleniowe i stażowe, badania lekarskie, ubezpieczenie, materiały szkoleniowe ,wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu podczas szkoleń.

Zapraszamy :

  • osoby zwolnione z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu; zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy)
  • osoby, które są pracownikami przewidzianymi do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika (osoby na wypowiedzeniu lub takie, z którymi pracodawca nie zamierza przedłużyć umowy o pracę ; pracownicy zatrudnieni u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie pracownika/pracowników do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników)

zamieszkujące na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) , obejmującego gminy : Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka.

Do udziału w projekcie w szczególności zapraszamy Osoby Niepełnosprawne (zapytaj o dostępność),  Osoby, które ukończyły 50.r.ż oraz te z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym! 

Chcesz wiedzieć więcej ? Zadzwoń! tel : 81 532 12 45  lub 81 532 16 88                          

Biuro Projektu : Regionalna Izba Gospodarcza ul. Dolna 3 Maja 8/9,  Lublin

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: