BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 Październik 2012

Bezpłatne parkowanie tylko dla niepełnosprawnych ruchowo

Od 1 października w Lublinie działa Strefa Płatnego Parkowania. Strefa obowiązuje w śródmieściu (mapka) w godzinach 8 – 17. Osoby niepełnosprawne ruchowo oraz rodzice niepełnosprawnych  ruchowo dzieci mogą wykupić abonament typu „N”.

Przysługuje on osobom z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności umiarkowanym lub znacznym, posiadającym kartę parkingową. Abonament można wykupić na jeden samochód na okres 12 miesięcy i kosztuje 50 zł.

Przy składaniu wniosków o wydanie abonamentu typu „N” należy przedstawić  oryginały następujących dokumentów:
1. Dowód osobisty składającego wniosek,
2. Dowód rejestracyjny pojazdu, na który wystawiony będzie wniosek,
3. Kartę parkingową wydaną przez uprawniony organ na osobę niepełnosprawną,
4. Potwierdzających znaczny stopień niepełnosprawności powodujące istotne trudności w samodzielnym poruszaniu się,
5. Dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa.
W przypadku zmiany danych zawartych w abonamencie podlega on wymianie bez konieczności ponoszenia opłat w przypadku zwrotu poprzednio wydanego abonamentu.

Uchwała Rady Miasta w sprawie, sposobu pobierania opłat w strefie płatnego parkowania w Lublinie

Więcej na stronie Strefa Płatnego Parkowania

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: