BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

23 Kwiecień 2014

Bezpłatne rejsy żeglarskie

Promowanie i zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych, poprzez ich udział w długodystansowych, samodzielnych rejsach żaglowych na Mazurach. Integracja żeglujących osób niepełnosprawnych w środowisku żeglarskim. Edukacja żeglarska i zdobywanie doświadczenia w samodzielnym żeglowaniu i organizacji rejsów przez osoby niepełnosprawne. Uprawianie żeglarstwa na równych prawach z osobami sprawnymi.

Organizator: Regionalna Sekcja Mazowiecka PZŻN w Otwocku

Udział w projekcie jest bezpłatny.

– Uczestnicy to osoby pełnoletnie z niepełno sprawnościami, z terenu w różnym stopniu niepełnosprawności, młodzież, dorośli i osoby starsze, w tym osoby na wózkach inwalidzkich z terenu kraju. Doświadczenie żeglarskie nie jest wymagane.

Planujemy 14-dniowe długodystansowe rejsy żeglarskie na akwenach Wielkich Jezior Mazurskich. Podczas rejsów prowadzone będzie szkolenie, żeglarskie dostosowane do możliwości uczestników z ich niepełnosprawnościami. Ale nie są to „wczasy pod żaglami”. Są to rejsy szkoleniowe prowadzone zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Żeglarskiego. Nie ma funkcji „pasażera”. Uczestnicy zostaną podzieleni na wachty: nawigacyjną, pokładową, kambuzową. Osobą odpowiedzialną za załogę i jacht jest Sternik jachtu. Jemu podlega i wykonuje jego polecenia cała załoga – wolontariusze i uczestnicy. Uczestnicy po przeszkoleniu samodzielnie będą prowadzić jacht pod nadzorem kadry żeglarskiej. Po przeszkoleniu samodzielnie wykonują manewry, obsługują: urządzenia, wyposażenie i instalacje jachtowe. Uczestnicy rejsu śpią na jachcie, oraz wykonują wszystkie prace konieczne do wykonania na jachcie żaglowym , płynącym w rejsie długodystansowym. Uczestnicy samodzielnie dbają o porządek i przygotowują posiłki z zakupionych przez organizatora produktów. Podczas rejsów realizowany będzie materiał promujący i reklamujący żeglarstwo osób z niepełnosprawnościami. Udział w rejsie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika w mediach.

Więcej informacji na stronie www.zeglarze.info

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: