BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 wrzesień 2014

Bezpłatne seminarium „Zmiany w prawie pracy i systemie ubezpieczeń społecznych”

W dniu 16 września br, w godzinach 10-16:45 odbędzie się bezpłatne seminarium pt.: „Zmiany w prawie pracy i systemie ubezpieczeń społecznych w kontekście prowadzenia działalności gosp.” w hotelu Locomotiva mieszczącym się przy ul. Północnej 28 c, w Lublinie. Organizatorami spotkania są Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”.

Zaproszenie jest skierowane do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających na obszarze województwa lubelskiego.

Celem spotkania będzie omówienie najważniejszych zmian wprowadzonych w ostatnich latach do kodeksu pracy i systemu ubezpieczeń społecznych. Mimo że niektóre przepisy obowiązują już od kilku lat, nadal pojawia się sporo rozbieżności w ich interpretacji. Dlatego do współpracy przy realizacji tej edycji seminarium zaprosiliśmy w roli prowadzących osoby na co dzień zajmujące się taką problematyką, zatrudnione w inspekcji pracy i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Spotkanie będzie również okazją do przedyskutowania najnowszych propozycji zmian, które w najbliższym czasie mogą zostać włączone do obowiązującego prawa. Podczas seminarium chcielibyśmy również wspólnie z Państwem zastanowić się, na ile wprowadzone zmiany sprzyjają wzrostowi konkurencyjności i adaptacyjności polskich przedsiębiorstw.

Aktualnie trwa nabór zgłoszeń do seminarium i formularze zgłoszeniowe przyjmowane są za pośrednictwem e-maila: dobrekadry@prywatni.lublin.pl lub poczty tradycyjnej: Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”, ul. 1-go Maja 25, 20-410 Lublin.

Więcej informacji na temat seminarium na stronie internetowej: www.dobrekadry.info oraz pod nr tel. (81) 532 43 33.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: