BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 Marzec 2014

BEZPŁATNE szkolenia dla INFORMATYKÓW I LOGISTYKÓW

BEZPŁATNE szkolenia organizowane na terenie województwa lubelskiego dla pracowników mikroprzedsiębiorstw w ramach 2 realizowanych projektów :

1. branża informatyczna (jeden z nr PKD musi wskazywać na działalność z branży informatycznej) projekt „Rozwój informatyki rozwojem Lubelszczyzny”.

2. branża logistyczna (PKD z sekcji H) projekt „Logistyka Sukcesu”.

1.SZKOLENIA INFORMATYCZNE:

a)Do wyboru jedno z trzech szkoleń:

MS-10775 Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases (40h szkoleniowych)

MS-10774 Quering Microsoft SQL Server 2012 (40h szkoleniowych)

MS-20410 Installing and Configuring Windows Server 2012 (40h szkoleniowych)

Po każdym szkoleniu informatycznym uczestnicy przystąpią do Autoryzowanego egzaminu Microsoft: 70-462, 70-461, 70-410

b)Szkolenie z języka angielskiego (60 h szkoleniowych)

Każdy uczestnik musi wziąć udział w jednym szkoleniu informatycznym oraz językowym.

 Kontakt:

www.rozwojinformatyki.custommedia.pl/

informatyka@custommedia.pl

Tel. 720 802 978

2. SZKOLENIA LOGISTYCZNE:

a)Szkolenie .Specjalista ds. logistyki. . 120h szkoleniowych

– Podstawowe Koncepcje Łańcucha Dostaw

– Podstawowe Umiejętności w Zakresie Zarządzania

– Zarządzanie Zapasami

– Plan Produkcji

– Zaopatrzenie

– Zarządzanie Transportem

– Zarządzanie Magazynem

Każdy Uczestnik Projektu, który ukończy szkolenia ma zapewnione jednokrotne przystąpienie do egzaminu European Junior Logistician.

b)Szkolenie z języka angielskiego – 120 h szkoleniowych

Realizacja szkolenia na poziomach B1, B2, C1, C2

Każdy Uczestnik Projektu, który ukończy szkolenie z języka angielskiego ma zapewnione jednokrotne przystąpienie do egzaminu TELC/TOEIC.

Każdy uczestnik musi wziąć udział w obydwu szkoleniach.

Kontakt:

www.logistykasukcesu.cityschool.pl/

gabriela.semenowicz@cityschool.pl

Tel. 720 802 978

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: