BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 Wrzesień 2013

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Słoneczko” zaprasza nauczycieli i specjalistów  na bezpłatne szkolenia.

1.Temat szkolenia: Terapia integracji sensorycznej w praktyce.
Szkolenie dla nauczycieli, specjalistów z terenu miasta Lublin, odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie ul. Rzeckiego 10 w dniach:

PIERWSZY TERMIN: 17, 18.10.2013r. ;
DRUGI TERMIN: 14,15.11.2013r.

Zapewniamy pakiet materiałów edukacyjnych, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, catering. Szkolenie dofinansowane przez MOPR w Lublinie.
Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się na szkolenie drogą elektroniczną na załączonym formularzu zgłoszeniowym: stow-sloneczko@o2.pl

Formularz-zgloszeniowy-szkolenie1

2.Temat szkolenia: Terapia behawioralna w pracy z osobami przejawiającymi trudne zachowania.
Szkolenie dla nauczycieli, specjalistów z terenu woj. lubelskiego odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie ul. Rzeckiego 10 w dniach:

PIERWSZY TERMIN: 24,25.10.2013r.
DRUGI TERMIN: 28,29.11.2013r.

Zapewniamy pakiet materiałów edukacyjnych, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, catering.
Szkolenie dofinansowane przez ROPS w Lublinie ze środków PFRON.
Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się na szkolenie drogą elektroniczną na załączonym formularzu zgłoszeniowym: stow-sloneczko@o2.pl

Formularz-zgloszeniowy-szkolenie2

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW