BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 luty 2015

Bezpłatne szkolenia dla niepracujących osób niepełnosprawnych w wieku 15- 30 lat

Jeśli jesteś osobą w wieku 15-30 lat, posiadającą aktualne orze­czenie o niepełnosprawności, zamieszkałą (w rozumieniu Ko­deksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego masz szansę podnieść swoje umiejętności z zakresu zawodu:

Organizator usług gastronomicznych

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY BEZPŁATNIE:

 1. Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe:
 2. Indywidualne doradztwo – 6 godzin/1 osobę
 3. Treningi grupowe z zakresu komunikacji interpersonalnej – 18 godzin
 4. Szkolenia zawodowe: Organizator usług gastronomicznych – 180 godzin
 5. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 6. Płatne staże zawodowe – 3 miesiące

Wszystkim Uczestnikom zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe w postaci książek,
 • materiały piśmiennicze,
 • serwis kawowy i obiadowy,
 • stypendium szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Projektu

CREATOR Sp. z o.o. w Lublinie

przy ul. Kołłątaja 3/13,14.

tel. 81 53317 59/ 081 533 17 40

e-mail: projekty@creator-polska.eu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: