BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 czerwiec 2017

Bezpłatne szkolenia i aktywizacja na rynku pracy poprzez płatne staże – Monter Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO zaprasza na bezpłatne szkolenia i aktywizację na rynku pracy poprzez płatne staże. Projekt o którym mowa, to Monter instalacji Odnawialnych Źródeł Energii.

Skierowany jest do osób:

 • z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • w wieku powyżej 30 r. ż.
 • mieszkańców woj. lubelskiego
 • biernych zawodowo

Dodatkowe punkty w rekrutacji otrzymają:

 • osoby odchodzące z rolnictwa
 • posiadające wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy

WSPARCIE oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

 • Diagnozę potrzeb – 1 h
 • Indywidualne Plany Działania – 3 h
 • Poradnictwo Zawodowe – 6 h
 • Pakiet szkoleń Monter instalacji OZE – 120 h (w tym: Uprawnienia Energetyczne w grupie 1, systemy fotowoltaiczne, projektowanie instalacji w AutoCAD, wycena inwestycji, szkolenie producenckie)
 • Pośrednictwo Pracy – 4 h
 • 3 – miesięczne staże – 997,40 zł brutto/ m-c
 • Stypendium szkoleniowe – 8, 53 zł/h

Joanna Sągała
Koordynator Biura Zarządu
Tel.: 698 627 255

www.elpro.lublin.pl

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: