BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 kwiecień 2017

Bezpłatne szkolenia i staże dla młodych osób z niepełnosprawnością

Lokalna Grupa Działania Ziemi Chełmskiej zaprasza osoby młode z niepełnosprawnością do uczestnictwa w szkoleniach zawodowych.

Każda osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i spełniająca poniższe warunki będzie mogła sama wybrać szkolenie, jakie chciałaby odbyć. Mało tego, za każdą godzinę szkolenia otrzyma stypendium szkoleniowe, a po ukończonym szkoleniu 3 miesięczny płatny staż.

Projekt skierowany jest do osób, które:

* nie pracują (są bezrobotne lub bierne zawodowo),
* nie uczą się w trybie stacjonarnym,
* nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni),
* mają mniej niż 30 lat,
* posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
* zamieszkują województwo lubelskie.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt: tel. 535 306 732.

Plakat-szkolenia dla młodych

Źródło:

https://www.olx.pl/oferta/indywidualne-szkolenia-dla-niepelnosprawnych-CID751-IDlRcc2.html#8547de046b

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: