BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 kwiecień 2014

Bezpłatne szkolenia „Kierunek praca”

PRESCAL POLSKA SP Z.O.O organizuje bezpłatne szkolenia pn. „Kierunek praca”.

Masz 15-30 lat i nie masz pracy?  Chcesz podnieść swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, odbyć staż zawodowy lub zdobyć subsydiowane zatrudnienie?  Weź udział w projekcie! „Kierunek praca”. Rekrutacja trwa do 30.09.2014 r. Liczy się kolejność zgłoszeń!

 

Uczestnicy projektu:

Projekt zakłada udział 60 Uczestników projektu w wieku 15-30 lat (38 kobiet i 22 mężczyzn), w tym 8 osób niepełnosprawnych (6 kobiet i 2 mężczyzn).

O udział w projekcie ubiegać mogą się wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych i odbycia wywiadu kwalifikacyjnego jednocześnie spełniają następujące kryteria:

– zamieszkują na terenie województwa lubelskiego,

– pozostają bez zatrudnienia, w tym osoby zarejestrowane jako os bezrobotne,

– są w wieku 15-30 lat,

– są zdolne do podjęcia zatrudnienia na stanowiskach odpowiadających oferowanym w projekcie szkoleniom zawodowym lub szkoleniom „szytym na miarę”.

 Działania realizowane w ramach projektu

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

W ramach Projektu uczestnicy skorzystają z następujących form wsparcia:

a)    PORADNICTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE

Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (śr. 3 godziny na każdą osobę),

Wsparcie psychologiczno-doradcze (śr. 4 godziny na każdą osobę).

b)    WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY (każda osoba weźmie udział w 14 godzinnych zajęciach grupowych, 2 dni po 7 godzin).

c)    POŚREDNICTWO PRACY

d)    Szkolenia zawodowe z następujących zakresów tematycznych:

– Technolog robót wykończeniowych w budownictwie (126 godzin szkoleniowych),

– Opiekun osoby starszej (126 godzin szkoleniowych),

– Pilot wycieczek (150 godzin szkoleniowych),

– Szkolenia „szyte na miarę” (126 godzin szkoleniowych) zgodnie z wyznaczoną ścieżką rozwoju   zawodowego w Indywidualnym Planie Działania.

e)    Śr.4-miesięczne staże zawodowe u pracodawców (przez okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy). Udział 40 Uczestników Projektu, wybór zgodnie z wyznaczoną ścieżką rozwoju   zawodowego w Indywidualnym Planie Działania.

f)     Subsydiowanie zatrudnienie u pracodawców okres 12 miesięcy. Udział 20 Uczestników Projektu, wybór zgodnie z wyznaczoną ścieżką rozwoju zawodowego w Indywidualnym Planie Działania.

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają:

– wyżywienie podczas zajęć,

– zwrot kosztów dojazdu podczas szkoleń,

– stypendium szkoleniowe podczas uczestnictwa w szkoleniach zawodowych,

– stypendium stażowe podczas odbywania stażu zawodowego u pracodawcy,

– wynagrodzenie podczas odbywania zatrudnienia u pracodawcy.

Uczestnicy projektu na czas trwania wsparcia zostaną objęci ubezpieczeniem NNW.

Działania założone w ramach projektu odbywać się będą na terenie województwa lubelskiego.

 

BIURO PROJEKTU

ul. Nałęczowska 30 lok. 12

20-701 Lublin

„Galeria Parada”

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: