BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 Marzec 2014

Bezpłatne szkolenia komputerowe ECDL

ECDL – EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE, CZYLI  EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

ECDL jest jednolitym, uznawanym w całej Europie Certyfikatem poświadczającym wiedzę w zakresie podstawowych pojęć Technologii Informacyjnych oraz umiejętności obsługi komputera. Stanowi on również obiektywny miernik owych umiejętności, który daje podstawę do zatrudnienia w kraju jak i za granicą. Pracodawca ma wówczas pewność

o efektywności wykonywanej przez posiadacza Certyfikatu pracy.

Grupa:

140 osób z województwa lubelskiego z maksymalnie średnim wykształceniem w przedziale wiekowym 18-64 lata ( w tym 72 kobiety i 58 mężczyzn). Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i pracujących (rolników, zatrudnionych, samo zatrudnionych itp.)

Szkolenia będą odbywały się w najkorzystniejszych dla uczestników miejscu, które zostanie wyznaczone po rekrutacji. Podczas zajęć przewidziano Catering dla uczestników. Uczestnicy będą mogli uzyskać zwrot kosztów dojazdu.

SZKOLENIA

Szkolenia będą obejmowały 2 etapy.

Etap I

Szkolenie e – Citizen

E-Citizen (e-Obywatel) pozwala poznawać Internet bez posiadania uprzedniej wiedzy nformatycznej. E-Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystać maksymalnie Internet poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak może on być użyty do wielu zastosowań.

Etap II

Szkolenie ECDL Start

Szkolenie ECDL-START przygotowuje do uzyskania certyfikatu potwierdzonego kompetencje w zakresie dowolnie wybranych 4 modułów dostęp. w programie ECDL Core.

Do wyboru następujące moduły:

Moduł 1 – Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych – dotyczący podstaw użytkowania i zastosowań komputera. Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym.

Moduł 2- Użytkowanie komputera i zarządzanie plikami – znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania.

Moduł 3 – Przetwarzanie tekstów – poprawne użycie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów.

Moduł 4 – Arkusze kalkulacyjne –wykorzystanie oprogramowania do przeprowadzenia powtarzalnych obliczeń: przygotowania budżetów, opracowania prognoz, sporządzania wykresów i raportów finansowych.

Moduł 5 – Użytkowanie baz danych – tworzenie i wykorzystanie baz danych do organizowania dużych zasobów danych, umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich.

Moduł 6 – Grafika menedżerska i prezentacyjna –użycie technik graficznych, oferowanych przez komputer, jako efektywny środek komunikacji.

Moduł 7 – Przeglądanie stron internetowych i komunikatorów – użycie ogólnoświatowej sieci komputerowej do pozyskiwania informacji i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputów.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu. Wszystkie egzaminy będą przeprowadzane przez upoważnionych, certyfikowanych egzaminatorów ECDL. Rezultaty egzaminów odnotowywane będą w Europejskiej Karcie Umiejętności komputerowych(EKUK) kandydata.

Uczestnicy otrzymają międzynarodowe certyfikaty ECDL START, potwierdzające zdobycie przez nich kompetencji określonych dla różnych poziomów ECDL.

Osoba do kontaktów:

Agnieszka Pełech – tel. 535 353 626

 Szkolenie komputerowe ECDL

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: