BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 marzec 2017

Bezpłatne szkolenia komputerowe w projekcie „Lubelskie Kompetencje ICT”

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o. o. informuje, że od dnia 01.01.2017 r. realizuje projekt pt. „Lubelskie Kompetencje ICT”. Celem projektu jest podwyższenie kompetencji w obszarze ICT u 140 dorosłych osób (w wieku 25 lat i więcej) o niskich kwalifikacjach z terenu województwa lubelskiego.

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

-szkolenia z obsługi komputera/wykorzystania IT w zakresie informacji, komunikacji, tworzenia treści, bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów – średnio po 120 h na grupę, na terenie województwa lubelskiego w miastach najbardziej odpowiadającym potrzebom Uczestników projektu,

-egzaminy zewnętrzne  przeprowadzone przez certyfikowaną jednostkę,

-profesjonalną i doświadczoną kadrę dydaktyczną,

-atrakcyjne materiały dydaktyczne.

Projekt „Lubelskie Kompetencje ICT” skierowany jest do osób:

– o niskich kwalifikacjach (posiadających maksymalnie średnie wykształcenie),

– w wieku 25 i więcej lat,

– zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.

Priorytetowo do udziału w projekcie kwalifikowane będą następujące grupy osób:

– kobiety,

– osoby w wieku 50 lat i więcej,

– osoby niepełnosprawne,

– osoby z minimalnym lub zerowym poziomem wiedzy z zakresu ICT.

plakat

Marta Cimek

Specjalista ds. szkoleń i logistyki

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
Aleje Racławickie 8, II piętro, lokal 18A
20-037 Lublin
512 895 437
81 534 60 98
e-mail: info@csi.info.pl

www.csi.lublin.pl/

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: