BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Kwiecień 2014

Bezpłatne szkolenia „Młody wykwalifikowany”

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich  zaprasza osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, także osoby niepełnosprawne, z minimalnie podstawowym a maksymalnie pomaturalnym wykształceniem do udziału w projekcie szkoleniowym „Młody- wykwalifikowany”.

Młody wykwalifikowany

 

Oferowane szkolenia:

Asystent/ka ds. księgowości

Opiekun/ka os. starszej

W ramach projektu gwarantowane są:

• Stypendium szkoleniowe

• Zwrot kosztów dojazdu i opieki nad os. zależna

• 3 miesięczne płatne staże zawodowe

• Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

Projekt realizowany będzie w powiecie chełmskim, hrubieszowskim i tomaszowskim.

 

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze projektu (osobiście, mailowo lub telefonicznie):

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, ul. I Armii Wojska Polskiego 5/7, 20-078 Lublin

tel./fax: 81 532 14 25 ; email: biuro@fim.org.pl ; www.fim.org.pl/mlodywykwalifikowany

Daria Rosochacz

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
ul. I Armii Wojska Polskiego 5/7
20-078 Lublin
tel./fax: +48 81 532 14 25
tel.: +48 81 441 33 44
www.fim.org.pl

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: