BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 listopad 2014

Bezpłatne szkolenia umiejętności językowych z certyfikatem TELC

Projekt „Platforma Języków Obcych”  bezpłatne szkolenia umiejętności językowych z certyfikatem TELC.

CERTYFIKAT TELC – potwierdza znajomość języka obcego na danym poziomie i jest honorowany na terenie Unii Europejskiej
więcej informacji o certyfikacie

DLA KOGO:
Do projektu mogą być zakwalifikowane osoby, które spełniają następujące warunki:
a. wiek między 18- 64 rokiem życia
b. co najwyżej średnie wykształcenie
c. zamieszkanie na terenie województwa lubelskiego(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)
d. pracują / uczą się / posiadają status osoby bezrobotnej lub są nieaktywne zawodowo.
e. z własnej inicjatywy deklarują chęć udziału w projekcie

SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY OSOBY Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
(w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych)

TEMATYKA SZKOLEŃ:
– język angielski – więcej informacji
– język niemiecki – więcej informacji

OFERUJEMY:
– udział w szkoleniu z języka angielskiego lub niemieckiego
– materiały szkoleniowe
– Zaświadczenie – po ukończeniu szkolenia
– możliwość zdobycia Certyfikatu TELC
– zapewniamy serwis kawowy podczas szkolenia

ORGANIZACJA:
Zajęcia odbywać się będą:
dwa razy w tygodniu i/lub w weekendy po 4 godz. dziennie.

Więcej o szkoleniach oraz dokumenty aplikacyjne do pobrania na stronie MASTERS CENTRUM SZKOLENIA BIZNESU

 

Magdalena Wajda

Specjalista ds. szkoleń

Adres Biura Projektu:
MASTERS CENTRUM SZKOLENIA BIZNESU
ul. Strażacka 8/90 (wejście do lokalu od ul. Szczerbowskiego/boczna ul.Piłsudskiego)
20-012 Lublin

tel.: 81 533 31 39 lub 81 534 13 01
fax: 81 532 50 62
e-mail: biuro@masterscsb.com.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: