BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 sierpień 2017

Bezpłatne szkolenia w projekcie „Akcja aktywizacja” realizuje Fundacja Heros

Fundacja Heros zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie pn.  „Akcja aktywizacja”.

Logo Fundacja Heros

Projekt jest skierowany do osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • zameldowanych na terenie województwa lubelskiego w jednym z powiatów: lubelskim, świdnickim, łęczyńskim, lubartowskim oraz m. Lublin,
  • w wieku aktywności zawodowej.

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać z :

  • poradnictwa psychologicznego,
  • grupowych warsztatów doskonalących umiejętności i kompetencje społeczne,
  • kulturoterapii (wyjść m.in. do kina, muzeum, teatru, na koncert),
  • szkoleń podnoszących kompetencje/kwalifikacje zawodowe m.in. kursu języka angielskiego lub szkolenia komputerowego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty przy ul. Z. Krasińskiego 2/31 w Lublinie (p. 3 – windy), kontakt telefoniczny pod nr tel. 570 122 110 lub mailowy: herospraca@gmail.com

Paulina Uzdowska Mazur

www.fundacjaheros.org

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: