BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27 Listopad 2013

Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie zaprasza do udziału w projekcie WySPA angielskiego osoby niepełnosprawne z maksymalnie średnim wykształceniem.

 

Projekt Wyspa angielskiego realizowany od dnia  01.01.2014 do dnia 30.06.2015 r.

Oferujemy:

  • Bezpłatny kurs z języka angielskiego, który  trwa 2 semestry, po 60 godzin na semestr, łącznie 120 godzin z częstotliwością 2x2godz. dydaktyczne tygodniowo.
  • Kursy przeprowadzone będą na poziomie A2 lub B2 pozwalające uzyskać pełen poziom kompetencji A lub B.
  • Następnie uczestnicy przystąpią obligatoryjnie do egzaminów pozwalających uzyskać certyfikaty TELC A2 lub B2 (zadanie zlecone) uznawanych na arenie międzynarodowej, opartych  o wytyczne Rady Europy w ramach systemu Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching.
  • Wszyscy uczestnicy otrzymają podręczniki i zestawy ćwiczeń na odpowiednim poziomie.
  • Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych lektorów języka angielskiego posiadających kwalifikacje do prowadzenia kursów językowych.
  • Zajęcia będą odbywały się w Lublinie (siedziba WSPA, ul. Bursaki 12) w salach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Uczestnik projektu zobowiązuje się do:

  • Obecności na zajęciach 80%.
  • Przystępowania do testów w trakcie zajęć.
  • Przystąpienia do egzaminu TELC na odpowiednim poziomie.
  • Aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

 

W przypadku nieobecności przekraczającej 20% zajęć i/lub rezygnacji z kursu zwraca 100% kosztów organizacji kursu, tj.: 1166,84zł w przypadku osób niepełnosprawnych w terminie 5 dni od otrzymania wezwania na konto WSPA.

 

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń lub napisz!

Edyta Kowalczyk e-mail: e.kowalczyk@wspa.pl

Monika Szczepanik e-mail: m.szczepanik@wspa.pl

Tel. 81 45-29-487; tel. 81-45-29-481

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12
20-150 Lublin

Monika Szczepanik

Menedżer ds. Kadr i Jakości Kształcenia

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

Rektorat WSPA

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin

tel. 81 45 29 481, fax 81 45 29 413

m.szczepanik@wspa.pl, www.wspa.pl

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: