BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 styczeń 2015

Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego, poziom B2

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza na bezpłatne szkolenia z j. angielskiego poziom B2, kończące się egzaminem TELC. Zajęcia rozpoczną się 23 lutego 2015 w Lublinie.

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego w partnerstwie z Wydziałem Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do udziału w projekcie „LUBELSKIE CENTRUM KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu oferujemy szkolenia, które skierowane są do osób z co najwyżej średnim wykształceniem zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B osób w wieku 18-64 lata.

Do kogo skierowany jest projekt?
– do osób dorosłych w wieku 18-64 lata, a także osób powyżej 64 roku życia, które są bezrobotne oraz zadeklarowały chęć podjęcia zatrudnienia po otrzymaniu certyfikatu,
– osób mieszkających, uczących się, pracujących lub bezrobotnych z terenu województwa lubelskiego posiadających wykształcenie co najwyżej średnie.

W ramach projektu przewidujemy:
– realizację szkoleń z języka angielskiego na poziomie B2 kończących się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu TELC,
– dodatkowo Uczestnik/czka otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dlaczego warto mieć Certyfikat TELC?:
– udokumentowanie praktycznej znajomości języka angielskiego na danym poziomie,
– pozwala ocenić umiejętność posługiwania się językiem angielskim,
– międzynarodowy dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego uznawany przez kraje UE i Urząd Służby Cywilnej w Polsce ( od poz. B1),
– większa szansa znalezienia atrakcyjnej pracy, wzbogacenie CV,
– wzrost szans na europejskim rynku pracy.

W ramach zajęć uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie:
– zasadniczych aspektów problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusji specjalistycznej dotyczącej własnej tematyki zawodowej,
– będą potrafili porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie,
– będą potrafili wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię na dany temat wykazując pozytywnie i negatywnie strony różnych (proponowanych) wyborów.

Organizacja szkoleń:
– szkolenia będą prowadzone w 12 osobowych grupach,
– każdy Uczestnik/czka weźmie udział w 120 godzinach szkolenia,
– szkolenia odbędą się w Lublinie i zostaną przeprowadzone przez profesjonalnych trenerów.
– uczestnictwo w szkoleniu, podręczniki oraz egzamin Telc jest całkowicie bezpłatne

Zapraszamy do udziału w szkoleniu. Limit miejsc ograniczony.

Rekrutacja trwa do 15 lutego br. Pierwsze zajęcia już pod koniec lutego.

Biuro Projektu:
Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego
Al. Spółdzielczości Pracy 28/4
20-147 Lublin
tel. 81 442 00 15

Informacja pochodzi ze strony lubelskie.ngo.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: