BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 styczeń 2015

Bezpłatne szkolenia z umiejętności w zakresie ICT

Altkom Akademia zaprasza na bezpłatne szkolenia certyfikacyjne finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny.

 

Każdy Uczestnik skorzysta tylko z 1 ścieżki szkoleniowej (do wyboru, zgodnie z zawartą umową).

Każda ścieżka szkoleniowa kończy się egzaminem certyfikującym.

 

Ścieżka: Certyfikowany Programista dostępu do baz danych

Ścieżka: Certyfikowany Programista Aplikacji Web

Ścieżka: Certyfikowany Programista .NET – szkolenie od podstaw

 

W celu rezerwacji miejsca prosimy o przesłanie karty zgłoszenia z załącznika.

Karta Zgloszenia

Szkolenia skierowane są do:

osób zatrudnionych na umowę w pracę w mikroprzedsiębiorstwach działających na terenie województwa lubelskiego
-do osób samozatrudnionych

Szkolenia odbywają się w dni powszednie oraz weekendy, w godzinach 9:00-16:00,
w Lublinie, ul. Szeligowskiego 6

Więcej informacji:
Dominika Stalmach
22 439 05 39
dominika.stalmach@skills-edu.pl

www.altkomakademia.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: