BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 wrzesień 2016

Bezpłatne szkolenia zawodowe dla młodych „Horyzonty”

Projekt „Horyzonty” jest skierowany do osób młodych (15-29 lat), niepełnosprawnych, nie uczących się w trybie dziennym, nie pracujących. Uczestnicy w ramach projektu otrzymują wsparcie finansowe w postaci zwrotu kosztów dojazdów, stypendium szkoleniowego i stażowego, zwrotu kosztów opieki nad osobami zależnymi.

W ramach realizacji projektu oferowane jest BEZPŁATNE: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia zawodowe szyte na miarę, 4-miesięczne staże zawodowe, pośrednictwo pracy, oferty pracy i gwarancje zatrudnienia.

REKRUTACJA

Od 1 maja 2016 r. do końca października 2016r.

 FORMALNE KRYTERIA REKRUTACYJNE

(Spełnione oba łącznie):

 1.  osoby młode w wieku 15 – 29 lat
 2. osoby bez pracy, niekształcące się i nieszkolące się, zamieszkałe w rozumieniu KC na terenie woj. lubelskiego.

PIERWSZEŃSTWO UDZIAŁU MAJĄ OSOBY, KTÓRE ZADEKLARUJĄ ODBYCIE STAŻU Z GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA.

Dokumenty składane przez uczestnika:

– formularz zgłoszeniowy

– oświadczenie poświadczające status na rynku pracy.

Osoby z niepełnosprawnościami będą kwalifikowane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Szkolenia zawodowe, szyte na miarę do wyboru:

 • ECDL Base – 80 godz. dydaktycznych.
 • Opiekun osób starszych – 120 godz.
 • Szkolenia administracyjno-biurowe – 120 godz.
 • Szkolenia sprzedażowe – 120 godz.
 • Szkolenia gastronomiczne – 120 godz.
 • Szkolenia kosmetyczne – 140 godz.
 • Szkolenia medyczne – 60 godz.
 • Szkolenia programistyczne – 60 godz.
 • Szkolenia artystyczne – 100 godz.

Zdobyte umiejętności/ Kwalifikacje:

Odbycie kursu pozwoli na przystąpienie do egzaminu końcowego.

Każdy Uczestnik, który pozytywnie zda egzamin otrzyma Certyfikat na drukach MEN (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 11.01.12r.).

ŚCIEŻKA do przebycia dla Uczestnika:

 1. Usługi doradcze (obligatoryjnie) w tym: Poradnictwo grupowe, Poradnictwo indywidualne
 2. SZKOLENIA zawodowe
 3. Pośrednictwo pracy
 4. Staż zawodowy (4 miesięczny)

 

plakat

Agnieszka Iglińska – Puła
Wiceprezes Zarządu
Creator Sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 5/3b, 20-006 Lublin
Tel. +48 81 526 18 02

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: