BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 wrzesień 2014

Bezpłatne szkolenia zawodowe dla młodych osób z niepełnosprawnością

„Zielone umiejętności szansą na poprawę sytuacji zawodowej młodych niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego„.Projekt skierowany jest do 50 osób niepełnosprawnych w wieku 18-30 lat z co najmniej wykształceniem średnim, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zamieszkałych województwo lubelskie.

 UCZESTNICY PROJEKTU ZOSTANĄ OBJĘCI WSPARCIEM:

– Analiza Predyspozycji Zawodowych – 1 godzina/Uczestnika

– Indywidualny Plan Działania – 4 godziny/Uczestnika
– Szkolenie zawodowe (do wyboru):

a) Doradca ds. ekologii – 120 godzin

b) Doradca ds. efektywności zużycia energii w przedsiębiorstwach – 96 godzin

c) Pracownik biurowy z kompetencjami ekologicznymi – 96 godzin

d)Specjalista ds. marketingu ekologicznego – 96 godzin

– 6 miesięczny płatny staż dla każdego Uczestnika projektu

– Poradnictwo zawodowe – 4 godziny/Uczestnika
UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY:

– stypendium szkoleniowe

– stypendium stażowe 1600 zł netto/ miesiąc

– materiały dydaktyczne

– wyżywienie podczas szkoleń

– zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i miejsce odbywania stażu

– refundację kosztów opieki nad osobami zależnymi i/lun dziećmi do 7 roku  życia

– badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu w Lublinie:

ul. Obywatelska 11

lub pod nr telefonu 600 901 290

e-mail: p.czerwinski@siecinnowacji.org

Projekt jest realizowany przez Fundację Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii – Lider Projektu oraz Eureka Technology Park Sp. z o.o. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy POKL.

Przemysław Czerwiński

Kierownik projektu

plakat_szkolenia_zielone umiejętności

 

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: