BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 Luty 2014

Bezpłatne szkolenia zawodowe i komputerowe !!!

Centrum Szkoleń i Innowacji  zaprasza pracowników i kadrę zarządzającą mikroprzedsiębiorstw z branży informatycznej, logistycznej i budowlanej do udziału w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu.

W ramach projektu „Konkurencyjna Kadra Lubelszczyzny” oferujemy następujące szkolenia zawodowe i komputerowe:

Szkolenia zawodowe (do wyboru):
• CONTROLING (80h)

Zakres tematyczny:
1. Controlling i planowanie finansowe
• Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
• Analiza dokumentacji finansowej firmy
• Analizy zarządcze z wykorzystaniem MS EXCELL
• Wprowadzanie norm kontroli i sterowania jakością ISO

2. Zarządzanie zasobami kadrowymi
• Identyfikacja potrzeb firmy w zakresie optymalizacji zatrudnienia i wynagrodzeń
• Rozwiązania prawne i finansowe związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników

3. Ryzyko walutowe w tym źródła finansowania inwestycji
•KADRY I PŁACE (80h)

Zakres tematyczny:
1. Prawo pracy
2. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej
3. Obsługa programów komputerowych
4. Zatrudnianie
5. Zwalnianie
6. Urlopy
7. Listy płac

• KOSZTORYSOWANIE Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU NORMA PRO (80h)

Zakres tematyczny:
1. Rodzaje kosztorysów – ich cele i funkcje
2. Podstawy sporządzania kosztorysów
3. Układ kosztorysów
4. Zarządzanie bazą katalogów
5. Kalkulacje obmiarów pozycji
6. Typy kosztorysów

Szkolenia komputerowe (do wyboru):
• OBLICZENIA ARKUSZOWE I BAZY DANYCH (120h)

Zakres tematyczny:
1. Zarządzanie danymi w arkuszu
2. Analiza danych
3. Formatowanie, dane i zawartości
4. Zarządzanie danymi w skoroszytach
5. Makropolecenia
6. Dostosowanie aplikacji
7. Administrowanie bazą danych

• GRAFIKA KOMPUTEROWA (120h)

Zakres tematyczny:
1. Tworzenie i edycja obrazów wektorowych i rastrowych
2. Przygotowanie projektu do publikacji elektronicznej i wydruku
3. Obiekty multimedialne

Uczestnikom zapewniamy:
– wysoki poziom merytoryczny szkoleń
– zajęcia prowadzone przez profesjonalną kadrę trenerską
– atrakcyjne materiały szkoleniowe
– poczęstunek podczas zajęć

Więcej informacji pod numerem telefonu: (81) 534 60 98 lub 505 465 100.
Kontakt mailowy: kompetencjelublin@csi.info.pl
Strona internetowa: www.kompetencjelublin.eu

Dokumenty zgłoszeniowe przyjmujemy w biurze projektu w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 21 (w godz. 8.00 – 17.00)

Liczba miejsc jest ograniczona !!!

Bezpłatne szkolenia zawodowe i komputerowe

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: