BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

19 czerwiec 2018

Bezpłatne szkolenia zawodowe i płatne staże w projekcie „Akcja integracja i aktywizacja”

J&C Group poszukuje osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie pn. „Akcja integracja i aktywizacja”.

Akcja integracja i aktywizacja

O udział w projekcie mogą się starać osoby, które spełniają wszystkie warunki:

a) zamieszkują powiat lubelski (czyli gminy: Bełżyce, Bychawa, Borzechów, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Zakrzew);
b) są niepełnosprawne (potrzebne orzeczenie o niepełnosprawności z ZUS-u lub z komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności);
c) są bierne zawodowo lub bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy;
d) mają wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub średnie;
e) mają ukończone 18 lat.

Osoby, które dostaną się do projektu będą brać udział w zajęciach (trzeba wziąć udział we wszystkich zajęciach):

a) Doradztwo zawodowe – będzie to wsparcie specjalisty – doradcy zawodowego w powrocie na rynek pracy, poszukiwaniu pracy, sposobach na znalezienie pracy. Będą dwa spotkania po 3 godziny, razem 6 godzin dla każdej osoby.
b) Zajęcia grupowe z socjoterapii – zajęcia w grupie 10 – osobowej, z osobą zawodowo zajmującą się nauką w skutecznym komunikowaniu się, panowaniu nad emocjami na co dzień, sposobach na dobry wypoczynek, na ułożenie relacji z osobami wokół. Będą 3 dni zajęć grupowych po 8 godzin, razem 24 godziny.
c) Poradnictwo psychologiczne – zajęcia indywidualne z psychologiem, gdzie każda osoba będzie mogła określić swoje mocne i słabe strony, opisać trudności i jak sobie z nimi radzić, jak podnosić samoocenę, jak podjąć zmiany w swoim życiu osobistym i zawodowym. Będzie 1 spotkanie 3 – godzinne lub 2 spotkania po 1,5 godziny – zależy od potrzeb uczestnika.
d) Zajęcia grupowe z aktywizacji zawodowej – zajęcia w 10-osobowej grupie na tematy: jak zdobyć nowe zdolności zawodowe, jak wykazać się na rozmowie o pracę, jak radzić sobie z krytyką innych, jak tworzyć życiorys zawodowy i list motywacyjny do pracodawcy, jak skutecznie szukać pracy. Będą 3 dni zajęć po 8 godzin. Razem: 24 godziny.
e) Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru, uczestnicy nie płacą za szkolenia):
– kucharz – 60 godzin zajęć w grupie 5 – 10 – osobowej;
– kierowca kat. B – 60 godzin (30 godzin teorii i 30 godzin jazd) lub kierowca kat. C+E (20 godzin teorii, 25 godzin jazd) – przewidzianych jest 20 miejsc dla uczestników;
– pracownik budowlany do wyboru: ślusarz, stolarz, malarz/tapeciarz, monter ociepleń budynków – 60 godzin zajęć w grupie do 10 osób.
Możliwość zmiany tematyki szkolenia na podstawie IPD!
f) Pośrednictwo pracy – w trakcie szkoleń lub po nich każda osoba, będzie miała do 10 godzin spotkań z pośrednikiem pracy (około 3 dni zajęć indywidualnych) – specjalistą zajmującym się pomocą w poszukiwaniu pracy, znalezieniu ofert pracy zgodnych z tematem szkolenia każdego uczestnika, pomoc w kontakcie z pracodawcami.
g) Staże zawodowe – po szkoleniach każda osoba idzie na 3 – miesięczny, płatny staż, zgodny tematem szkolenia. Staż będzie płatny dla każdego uczestnika po 1700 zł brutto miesięcznie (ok. 1315 zł „do ręki” na miesiąc).

Udział w całym projekcie (od doradztwa zawodowego do zakończenia stażu) będzie trwał około 5 – 6 miesięcy.

UWAGA! Każda osoba, która zostanie włączona do projektu otrzyma zwrot kosztów dojazdu na: doradztwo zawodowe (16 zł na dzień), poradnictwo psychologiczne (16 zł na dzień), pośrednictwo pracy (16 zł na dzień) oraz staże zawodowe (50 zł na miesiąc).

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

Krzysztof Dumała
J&C Group
specjalista ds. obsługi projektu
ul. Lubartowska 74A, pok. 30
20-094 Lublin
tel.: 698 952 318
e-mail: kdumala@jcgroup.pl
www.jcgroup.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: