BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 Maj 2018

Bezpłatne szkolenia zawodowe i płatne staże w projekcie „Aktywne Lubelskie”

„AKTYWNE LUBELSKIE” – SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ramach projektu „Aktywne Lubelskie!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, firma Lechaa Consulting Sp. z o.o. z zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 30 roku życia zamieszkałe na terenie woj. lubelskiego w tym – obok rolników i domowników rolników, kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach i osób powyżej 50 roku życia – osoby z niepełnosprawnością.

Plakat Aktywne Lubelskie

Chętni do uczestnictwa w projekcie skorzystają z następujących form wsparcia w ramach projektu:

1. Poradnictwo zawodowe

2. Pośrednictwo Pracy

3. Szkolenia:

-Specjalista/tka ds. budownictwa pasywnego

-Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i elementami sprzedaży internetowej

-Spawacz TIG 141

-Web Editing

-Programowanie

4. 3 – miesięczne płatne staże

Ponadto, w ramach udziału w projekcie, uzyskają:

materiały szkoleniowe, ciepły posiłek, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, stypendium szkoleniowe, płatny 3 miesięczny staż.

Biuro Projektu:

Lechaa Consulting Sp. z o.o.

ul. Aleje Racławickie 33/26a, 20-049 Lublin,

tel. 690 855 252, 81 759 30 11

 Zygmunt Marek Miszczak

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: