BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 sierpień 2018

Bezpłatne szkolenia zawodowe i płatne staże w projekcie „Aktywni od zaraz”

Consultor Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni od zaraz!”, który skierowany jest do osób wykluczonych (w tym dotknięte ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 25-ciu gmin woj. lubelskiego, w tym w szczególności:

Osoby pozostające bez zatrudnienia,

Osoby bezrobotne z III profilu,

Osoby o niskich kwalifikacjach,

Osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi),

Osoby bezdomne o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włącz społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Plakat

W ramach projektu oferujemy:

Diagnoza potrzeb;

Poradnictwo specjalistyczne i trening umiejętności społecznych;

Zajęcia z trenerem aktywności;

Pośrednictwo pracy;

SZKOLENIA zawodowe do wyboru:

Kucharz/Piekarz/Krawiec (do wyboru zgodnie ze ścieżką reintegracji);

Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej/Opiekun/ka osób starszych lub niepełnosprawnych(do wyboru zg ze ścieżką reintegracji)

Staże 3 lub 4 –miesięczne.

W ramach projektu zapewniamy również:

– stypendium stażowe 997,40 zł netto/m-c,

– stypendium szkoleniowe od 638 zł do 970 zł netto (w zależności od liczby godzin szkoleniowych),

– zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika,

– materiały szkoleniowe,

– zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych,

– wyżywienie i serwis kawowy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91 lub 883 331 436.

 

Agata Kozak-Kołtunik

Specjalista ds. projektów europejskich

e-mail: a.kozak@consultor.pl

tel. 519 323 388

Consultor Sp. z. o. o.

ul. Droga Męczenników Majdanka 74

20-325 Lublin

Tel. (81) 745-41-91

www.aktywniodzaraz.consultor.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: