BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 kwiecień 2017

Bezpłatne szkolenia zawodowe i płatne staże w projekcie ” Nowe kwalifikacje, większe szanse”

Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie „Nowe kwalifikacje, większe szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Plakat - NOWE KWALIFIKACJE

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Diagnozę potrzeb – 1h/osobę
 • Indywidualne Plany Działania – 3h/osobę
 • Poradnictwo Zawodowe – 6h/osobę
 • Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru, grupy śr. 12 osobowe – 120h/grupę):
  • Monter instalacji OZE,
  • Grafik komputerowy,
 • 3 miesięczne płatne staże
 • Pośrednictwo Pracy – śr. 4h/osobę

Projekt skierowany jest do osób:

 • Posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • W wieku 30 lat i więcej
 • Zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego
 • Nieaktywnych zawodowo, w tym bezrobotnych i poszukujących pracy

Uczestnicy otrzymają profesjonalne wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne !!!

Monika Dzienis

Lubelski Ośrodek Samopomocy

ul. Grodzka 14

20-112 Lublin

tel. 81 525 28 43, 507 153 377

www.los.lublin.pl

nkws@los.lublin.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: