BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 Kwiecień 2018

Bezpłatne szkolenia zawodowe i płatne staże w projekcie „Rozwiń skrzydła”

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” zapraszają do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym pn. „Rozwiń skrzydła”.

Plakat Rozwin Skrzydla

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami spełniającymi wszystkie warunki:

miejsce zamieszkania: Całe województwo Lubelskie

posiadanie statusu osoby z niepełnosprawnościami

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

• osoby posiadające status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP/MUP (zaświadczenie o III profilu pomocy)

• osoby zamieszkujące tereny gmin o większym wskaźniku ubóstwa niż średnia dla województwa lubelskiego

• osoby z doświadczeniem zawodowym do 5 lat.

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:

1. Indywidualna diagnoza społeczno-zawodowa Uczestnika Projektu z tworzeniem Indywidualnego Programu Działania.

2. Blok miękkich kompetencji społecznych:

– Wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych.

– Grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych.

3. Blok miękkich kompetencji zawodowych:

– Warsztat zawodowych kompetencji interpersonalnych.

– Rynek pracy i warsztat edukacyjny.

– Warsztat autoprezentacji.

4. Szkolenia/Kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Każdy z uczestników będzie mógł odbyć jedno z poniżej wybranych szkoleń zawodowych:

– Grafika komputerowa.

– Programowanie serwisów www.

– Inne szkolenia dostosowane do potrzeb rynku pracy i zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych Uczestników.

5. Staże zawodowe (3 miesiące lub 4 miesiące/osoba).

6. Indywidualne pośrednictwo pracy.

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

– stypendium szkoleniowe,

– stypendium stażowe,

– zwrot kosztów dojazdu,

– wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć,

– bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy),

– profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia,

– materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),

– materiały dydaktyczne (podręcznik),

– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,

– zaświadczenie o ukończeniu staży wraz z opinią pracodawcy,

– pokrycie kosztów egzaminów,

– pokrycie kosztów badań lekarskich.

 

Więcej informacji na stronie projektu: www.rs.crb.lublin.pl

Adres do korespondencji:

ul. Krochmalna 26A, 20-401 Lublin

tel. kom.  733 300 539

e-mail: w.stasieczek@crb.lublin.pl

www: www.crb.lublin.pl

Weronika Stasieczek

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: