BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 kwiecień 2018

Bezpłatne szkolenia zawodowe i staże w projekcie „Akcja aktywizacja”

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. zaprasza do udziału projekcie „Akcja Aktywizacja”.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych (w tym rolników i ich domowników zarejestrowanych jako os. bezrobotne, zamierzających odejść z rolnictwa)  i biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, należących do minimum jednej z poniższych grup: osoby 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne.

Uczestnicy projektu otrzymają następujące formy wsparcia

1. Poradnictwo zawodowe, identyfikacja potrzeb i utworzenie Indywidualnego Planu Działania.

2. Szkolenia zawodowe.

3. Staże zawodowe – 3 miesiące.

4. Pośrednictwo pracy.

Szkolenia zawodowe do wyboru

Systemy fotowoltaiczne/Opiekun osoby starszej  (96h szkolenia)

Grafik komputerowy (96h szkolenia)

Kucharz (120h szkolenia)

Spec. ds. księgowości i kadr i płac (96h szkolenia)

Tworzenie aplikacji internetowych (96h szkolenia)

Organizator zapewnia

– wykwalifikowaną kadrę trenerską,

– materiały szkoleniowe,

– możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,

– stypendium szkoleniowe i stażowe,

– badania lekarskie,

– zwrot kosztów dojazdu,

– catering podczas szkoleń.

plakat

 

 

Biuro Projektu „Akcja Aktywizacja”

tel. kom.: 505 634 112
e-mail: akcjaaktywizacja@csi.info.pl

www.akcjaaktywizacja.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: