BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 październik 2017

Bezpłatne szkolenia zawodowe i staże w projekcie „Czas na aktywizację”

Fundacja Heros w partnerstwie z Fundacją Fuga Mundi realizuje projekt szkoleniowy „Czas na aktywizację”.
Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-64 lata, zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu przepisów KC).

Czas na aktywizację- plakat

Grupę docelową projektu stanowią:

• osoby z niepełnosprawnością;
• osoby pozostające bez zatrudnienia w tym: bierni zawodowo i bezrobotni;
• osoby w wieku 18-64 lata;
• zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego.

Formy wsparcia:

• Diagnoza potrzeb i Indywidualny Plan Działania;
• Indywidualne doradztwo psychologiczne;
• Poradnictwo prawne i poradnictwo zawodowe;
• Treningi kompetencji psychospołecznych;
• Grupowe poradnictwo zawodowe;
• Pośrednictwo pracy i wsparcie trenera pracy;
Szkolenia zawodowe;
• Staże zawodowe.

Uczestnicy/czki Projektu otrzymają:

• Stypendium szkoleniowe;
• Stypendium stażowe;
• Poczęstunek/catering podczas warsztatów grupowych i szkoleń;
• Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia;
• Materiały szkoleniowe;
• Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, pośrednika pracy i trenera pracy.

Biuro projektu:
ul. Z. Krasińskiego 2/30, 20-709 Lublin
tel. 570 122 110
e-mail: fundacjaheros@gmail.com
www.mapadotacji.gov.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: