BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 luty 2017

Bezpłatne szkolenia zawodowe i staże w projekcie „POWER O NEET”

Firma Kursor organizuje bezpłatne szkolenia zawodowe dla osób młodych, w wieku 15-29 lat oraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w ramach projektu POWER OF NEET.

Plakat

Proponowane szkolenia to:

– Kucharz z egzaminem czeladniczym

– Technolog robót wykończeniowych

– Opiekun osób starszych

Uczestnicy Projektu otrzymają nieodpłatnie:

– Stypendium naukowe z każdy dzień szkolenia 8,54 zł/brutto za godz.
– Materiały szkoleniowe (podręcznik/skrypt,notes, długopis).
– Poradnictwo Zawodowe oraz Pośrednictwo Pracy.
– Badania lekarskie wraz z książeczką Sanepidu.
– Ubezpieczenie.
– Odzież ochronną.
– Catering i zwrot kosztów dojazdu (15 zł na dzień).

DODATKOWO PO SZKOLENIU ZAPEWNIONY 3-m-cy PŁATNY STAŻ i MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA PRACY.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bez pracy, w wieku 15-29 lat zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego, spełniające łącznie następujące warunki:

– niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo);
– nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;
– nieszkolące się (nieuczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://www.kursor.edu.pl w zakładce projekty unijne lub pod numerem telefonu 81 442 08 09 lub 516 025 763

Marta Czapla

……………………………………………………………………………………

Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr  KURSOR

20-013 Lublin, ul. Narutowicza 62

tel. 81 442 08 09, kom. 516 025 763

m.czapla@kursor.edu.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: