BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 czerwiec 2014

Bezpłatne szkolenia zawodowe – „Nowe horyzonty”

Projekt „Nowe horyzonty” docelowo skierowany jest do 84 osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), szczególnie do osób po 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego.

CELEM PROJEKTU jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej poprzez udział w kompleksowym wsparciu 84 osób (50 kobiet i 34 mężczyzn), pozostających bez zatrudnienia, w szczególności osób długotrwale bezrobotnych, osób powyżej 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych.

W ramach udziału w projekcie proponujemy bezpłatne szkolenia z zakresu:

1. OPIEKUN/OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH (100h)
2. SPRZEDAWCA/KASJER/KA (100h)
3. POMOC KUCHENNA Z ELEMENTAMI CATERINGU (120h)
4. PRACOWNIK OCHRONY Z LICENCJĄ (245h)

Wszystkim Uczestnikom Projektu zapewniamy:

– Certyfikaty i zaświadczenia
– Stypendium szkoleniowe (6,10zł. brutto)
– 3-miesięczne płatne staże zawodowe – zgodnie z tematyką szkolenia (1600,00 zł. brutto)!
– Zwrot kosztów dojazdu (komunikacją podmiejską) oraz wyżywienie
– Materiały szkoleniowe i dydaktyczne
– Badania lekarskie, Ubezpieczenie NW
– Doradztwo zawodowe – 4h/os.
– Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji – 24h/1gr.

Zgłoszenia w Biurze Projektu „Nowe horyzonty” w Lublinie ul. Montażowa 16, pok.3 tel. 505 843 968

e-mail.: t.jablonska@wspkorczak.eu lub i.majewicz@wspkorczak.eu

Projekt „Nowe horyzonty” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Lublinie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

NOWE_HORYZONTY

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: