BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 czerwiec 2017

Bezpłatne szkolenia zawodowe organizowane przez Agencję Innowacyjności OD NOWA

Agencja Innowacyjności OD NOVA zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie osoby do 29 roku życia, bezrobotne lub bierne zawodowo, niekształcące się, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego. W szczególności osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Oferujemy:
-certyfikowane szkolenia na wysokim poziomie z zakresu:

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI (96h) szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu VCC;
KUCHARZ (144h) szkolenie kończy się uzyskaniem tytułu czeladnika;

– stypendium szkoleniowe 8,54 brutto/godzina szkolenia;

-3 miesięczny staż zawodowy;

-stypendium stażowe 1400/miesięcznie;

-zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Lublina;

-materiały dydaktyczne;

-pośrednictwo pracy.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 507143339 lub drogą mailową odnova.agencja@gmail.com.

Agencja Innowacyjności OD NOVA

ul. Pancerniaków 16

20-331 Lublin

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: