BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 styczeń 2018

Bezpłatne szkolenia zawodowe w projekcie „Koniec wykluczenia – początek zatrudnienia”

VIAMED s.c. Jerzy Wieczorek Joanna Mirowska – Wieczorek Pracownia Rozwoju Osobistego SELF zaprasza do udziału w projekcie „Koniec wykluczenia – początek zatrudnienia”.

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem – wszyscy Uczestnicy będą osobami z niepełnosprawnościami ( w tym zaburzeniami psychicznymi)

 • osoby w wieku 18-64 lata

 • osoby pozostające bez zatrudnienia (osoby bierne zawodowo lub bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy jako osoby bezrobotne, należących do III grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy w rozumieniu art.33 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20.04.2004

 • osoby zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego.

W ramach projektu przewidziane są działania doradczo-szkoleniowe. Każdy uczestnik skorzysta z indywidualnych spotkań z psychologiem i doradą zawodowym oraz weźmie udział w szkoleniu zawodowym (80 godz.) z wybranego zakresu:

 • pracownik biurowy

 • opiekun/ka osoby starszej lub niepełnosprawnej

 • recepcjonista/tka / rejestrator/ka

 • magazynier

 • pracownik ochrony

 • specjalista/tka ds. rachunkowych

 • grafika komputerowa

 

Ponadto uczestnicy skorzystają z pośrednictwa pracy i 3-miesięcznych staży zawodowych.

W ramach projektów zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe podczas szkoleń zawodowych

 • stypendium stażowe podczas odbywania stażu

 • materiały szkoleniowe

 • catering podczas szkoleń

 • zwrot kosztów dojazdu

 

Biuro Projektu:

ul. Sławinkowaska 120A, 20-810 Lublin
tel.: 723 293 829, 81 746 69 41, e-mail: koniec.wykluczenia@gmail.com

Więcej na stronie projektu:    www: proselfprojektyunijne.viamedline.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Logo - koniec wykluczenia

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Katarzyna Białek

Specjalistka ds. organizacyjnych

tel. 723 293 829

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: