BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 wrzesień 2017

Bezpłatne szkolenia zawodowe w projekcie „Kwalifikacje i Doświadczenie”

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Kwalifikacje i Doświadczenie”.

We wsparciu mogą wziąć udział osoby bezrobotne (w tym rolnicy i ich domownicy zarejestrowani jako os. bezrobotne, zamierzające odejść z rolnictwa) lub bierne zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, należące do minimum jednej z poniższych grup: osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety.

Miejsca na szkoleniach tylko dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Oferujemy wsparcie doradczo-szkoleniowe. Każdy uczestnik skorzysta z grupowego i indywidualnego poradnictwa zawodowego z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania oraz 120 godzin szkolenia z wybranego zakresu:

 • Monter instalacji OZE/Monter instalacji fotowoltaicznych
 • Grafik komputerowy
 • Specjalista ds. finansowo-kadrowych
 • Specjalista ds. księgowych

Ponadto uczestnicy skorzystają z pośrednictwa pracy i 3-miesięcznych staży zawodowych.

W ramach projektów zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerską,
 • materiały szkoleniowe i podręczniki,
 • możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • ubezpieczenie NNW i badania lekarskie,
 • zwrot kosztów dojazdu (szkolenia i staże),
 • catering podczas szkoleń.

Biuro Projektu:
Aleje Racławickie 8, II piętro, lok. 18, 20-037 Lublin
tel./fax: 81 533 78 29505 634 041, e-mail: kid@csi.info.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

KID plakat

 

Marta Wójcik

Specjalista ds. szkoleń i logistyki

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: