BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 październik 2018

Bezpłatne szkolenia zawodowe w projekcie „Niepełnosprawni – aktywni zawodowo i społecznie”

Consultor Sp. z o. o. realizuje projekt „Niepełnosprawni – aktywni zawodowo i społecznie”.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 5 – ciu powiatów (powiat: lubelski, miasto Lublin, łęczyński, opolski, świdnicki) woj. lubelskiego, w tym w szczególności:

    – Osoby pozostające bez zatrudnienia,

    – Osoby bezrobotne z III profilem,

    – Osoby o niskich kwalifikacjach,

    – Osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Plakat - Aktywni zawodowo i społecznie

W ramach projektu oferowana jest:

    – Diagnoza potrzeb.

    – Poradnictwo zawodowe z IPD.

    – Trening podstawowych kompetencji społecznych.

    – Warsztaty- techniki aktywnego poszukiwania pracy.

    – Zajęcia z Trenerem Zatrudnienia Wspieranego.

    – Pośrednictwo pracy.

 SZKOLENIA zawodowe do wyboru:

     – Cukiernik (120 h)

     – Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (120 h)

     – Kosmetyczka (120 h)

Staże 4 –miesięczne.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają również:

      – stypendium stażowe 997,40 zł netto/m-c,

      – stypendium szkoleniowe 621,25 zł netto,

      – zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika/czki,

      – materiały szkoleniowe,

      – zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych,

      – wyżywienie i serwis kawowy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin Tel. 81 745 41 91.

Agata Kozak-Kołtunik

Specjalista ds. projektów europejskich

e-mail: a.kozak@consultor.pl

tel. 519 323 388

Consultor Sp. z. o. o.

ul. Droga Męczenników Majdanka 74

20-325 Lublin

Tel. (81) 745-41-91

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: