BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 styczeń 2018

Bezpłatne szkolenia zawodowe w projekcie „Nowe perspektywy”

Firma Kompass Consulting zaprasza do wzięcia udziału w projekcie NOWE PERSPEKTYWY. Jest to program wsparcia aktywności zawodowej osób w wieku lat 30 i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na lubelskim rynku pracy, w tym osób odchodzących z rolnictwa.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

  1. Darmowe szkolenie zawodowe  (kończące się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu  potwierdzającego zdobycie kwalifikacji zawodowych).
  2. Stypendium szkoleniowe (997,40 PLN brutto)
  3. Płatny 3 miesięczny staż zawodowy (Stypendium stażowe 1 850,00  PLN brutto/miesiąc)
  4. Indywidualne wsparcie doradcze obejmujące identyfikację potrzeb oraz poradnictwo zawodowe
  5. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
  6. Zwrot kosztów dojazdów oraz kosztów opieki nad osobą zależną
  7. Badania lekarskie, ubezpieczenie NNW

Grupę docelową projektu stanowi  60 osób powyżej 30 roku życia, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, będących bez pracy. Projekt w pierwszej kolejności jest skierowany do osób z niepełnosprawnościami.

Więcej na stronie projektu:    http://noweperspektywy.kompass-consulting.pl/index.html

Nowe perspektywy - ulotka1

Nowe perspektywy - ulotka2

 

Jacek Lis

Specjalista ds. obsługi projektu

tel. 510798140

j.lis@kompass-consulting.pl

 

Biuro projektu:
ul. Narutowicza 57/7
20-016 Lublin

Kompass Consulting Buczkowski Maciej
62-080 Tarnowo Podgórne
ul. Rokietnicka 15
www.kompass-consulting.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: