BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 styczeń 2019

Bezpłatne szkolenia zawodowe w projekcie pn. „Powrót do aktywności”

GrantUnion Sp. z o.o. wraz z partnerem Powiatowym Urzędem Pracy w Hrubieszowie zaprasza do udziału w projekcie „Powrót do aktywności”, który jest szansą na zwiększenie umiejętności i kompetencji, a tym samym atrakcyjności na rynku pracy.

Uczestnikom projektu oferowane są:

1. bezpłatne kursy na prawo jazdy: 

– kierowca kat. C, C+E ze stypendium szkoleniowym ok. 2000 zł

– kierowca kat. D ze stypendium szkoleniowym ok. 1800zł

2. szkolenie gastronomiczne ze stypendium ok. 1400 zł.

Dodatkowo:

– zwrot kosztów dojazdu,

– komplet badań lekarskich,

– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem i osobami zależnymi maksymalnie 415,55 zł,

– materiały szkoleniowe,

– w przypadku szkoleń gastronomicznych pokrycie kosztów książeczki sanitarno-epidemiologicznej,

– wsparcie doradcy zawodowego,

– płatne staże,

– pomoc na rynku pracy.

Aby wziąć udział w szkoleniach należy posiadać:

● status osoby zwolnionej z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,

● być mieszkańcem terenu województwa lubelskiego,

● wykształcenie o niskich kwalifikacjach (maksymalnie ukończone liceum/liceum profilowane/liceum ogólnokształcące, technikum/technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa),

● min. 21/24 lat + aktualne prawo jazdy kat. B i brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny: www.powrotdoaktywnosci.pl

grant-union-plakat1

Na wszelkie pytania odpowiemy

pod adresem mailowym: projekt@grantunion.pl

lub telefonicznie: 81 503 24 17, 502 917 606.

Aneta Bartmińska

GrantUnion Sp. z o.o.
ul. Mełgiewska 30 F
20-234 Lublin
tel. 81 503 24 17

Więcej informacji na stronie: www.powrotdoaktywnosci.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: