BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 październik 2017

Bezpłatne szkolenia zawodowe w projekcie „Start po pracę”

Firma Proesa Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie szkoleniowym „Start po pracę” osoby powyżej 30 rok życia zamieszkujące województwo lubelskie. Szczególnie osoby: niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby długotrwale bezrobotne, odchodzące od rolnictwa, osoby 50 lat i więcej.

Projekt oferuje m.in.: analizę predyspozycji, umiejętności i problemów zawodowych z Indywidualnym Planem Działania, grupowe poradnictwo zawodowe w formie warsztatów, kompleksowe  i indywidualne pośrednictwo pracy, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW, badania lekarskie, materiały szkoleniowe, poczęstunek.

PONADTO:

1. Płatne szkolenia zawodowe (6,10zł/h) do wyboru:

  • Kwalifikowany pracownik ochrony (245h) – 1 grupa/12os.
  • Monter urządzeń OZE z uprawnieniami G1, G2, G3 (100h) – 1 grupa/12os.
  • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie zasobooszczędnym (160h) – 1 grupa/12os.
  • Opiekun osoby starszej (120h)- 2 grupy/24os.
  • Kucharz (110h) – 2 grupy/24os.

2. Płatne 4 miesięczne staże zawodowe – 1750 zł brutto/m-c.

Regulamin oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej www.proesa.pl

Zdjęcie

 

Biuro projektu Start po pracę!

Proesa Sp. z o.o.

ul. Montażowa 16

20 – 214 Lublin

Pokój nr 6

Tel. 535 882 069

e-mail – biuro-spp@proesa.pl

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: