BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 październik 2017

Bezpłatne szkolenia zawodowe w projekcie „Wykluczeni? Wykluczone!”

Firma NS Konsulting Sp. z o.o. realizuje na terenie województwa lubelskiego projekt pt. „Wykluczeni? Wykluczone!”. Jest on skierowany do osób fizycznych, bezrobotnych (oddalonych od rynku pracy), pozostających bez zatrudnienia, wykluczonych społecznie (dotkniętych ubóstwem lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) lub osób żyjących w otoczeniu osób wykluczonych społecznie, w szczególności do osób o niskich kwalifikacjach, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie woj. lubelskiego w powiatach: łukowskim, puławskim i radzyńskim.

Plakat

Główne działania zaplanowane w ramach projektu to:

• Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników (IPD),

• Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne,

• Trening kompetencji i umiejętności społecznych,

• Doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia,

• Staż,

• Pośrednictwo pracy.

Więcej na stronie www.projektynsk.pl

Agnieszka Maciąg
agnieszka.maciag@nskonsulting.pl

Biuro

Projektu „Wykluczeni? Wykluczone!”

NS Konsulting Sp. z o.o.
ul. Skromna 5
20-704 Lublin

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: