BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1 lipiec 2019

Bezpłatne szkolenia zawodowe w projekcie „Zatrudnienie”

FUNDACJA FUGA MUNDI zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie pn. Zatrudnienie”.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

 • SZKOLENIA ZAWODOWE
 • STAŻE ZAWODOWE
 • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
 • PORADNICTWO PRAWNE
 • PORADNICTWO ZAWODOWE
 • POŚREDNICTWO PRACY

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

 • posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • nieaktywne zawodowo, w tym bezrobotne i poszukujące pracy;
 • kobiety w wieku 18-59 lat oraz mężczyźni w wieku 18-64 lat;
 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego;
 • których stan zdrowia pozwala na udział w szkoleniach, stażach zawodowych i innych działaniach projektowych oraz chcące podjąć zatrudnienie.

Z projektu nie mogą skorzystać osoby:

 • pracujące
 • uczestniczące w WTZ
 • zatrudnione w ZAZ

Oferujemy wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia dostosowane indywidualnie do Uczestników projektu.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE !!!

KONTAKT: ul. Krochmalna 13/1, Lublin TEL. 81 534 82 90

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: