BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 Luty 2014

Bezpłatne szkolenie e-learningowe na temat tworzenia dostępnych serwisów internetowych i zamieszczania w nich treści

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych szkoleń e-learningowego dla redaktorów, webmasterów, projektantów i wykonawców serwisów internetowych.

 

Szkolenia zorganizowane zostały w ramach projektu pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II”.

Moduł szkoleniowy obejmuje dwa niezależne kursy adresowane do dwóch kategorii odbiorców: informatyków, administratorów, webmasterów, projektantów i wykonawców serwisów oraz redaktorów serwisów internetowych.

Szkolenia szczególnie zalecane są pracownikom podmiotów realizujących zadania publiczne, które do końca kwietnia 2015 r. mają obowiązek dostosowania swoich serwisów internetowych do standardów dostępności WCAG 2.0 zgodnie z § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 roku, Poz. 526) [przejdź do treści rozporządzenia dotyczącego Krajowych Ram Interoperacyjności].

Szkolenia dostępne są pod adresem: www.edukacja.pfron.org.pl

Program realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna. Działanie 1.3 „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej”, Poddziałanie 1.3.6, PFRON projekty systemowe. Projekt będzie realizowany do dnia 31 sierpnia 2014 r.

Informacja pochodzi ze strony Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: