BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 luty 2015

Bezpłatne szkolenie – organizator usług gastronomicznych

Bezpłatne szkolenia dla niepracujących osób niepełnosprawnych w wieku 15- 30 lat.  

Jeśli jesteś osobą w wieku 15-30 lat, posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkałą (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego masz szansę podnieść swoje umiejętności z zakresu zawodu: Organizator usług gastronomicznych.

Szkolenie-usługi gastronomiczne1

W RAMACH PROJEKTU OFEROWANE SĄ BEZPŁATNIE:

1. Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe:
a. Indywidualne doradztwo – 6 godzin/1 osobę
b. Treningi grupowe z zakresu komunikacji interpersonalnej – 18 godzin
2. Szkolenia zawodowe: Organizator usług gastronomicznych – 180 godzin
3. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
4. Płatne staże zawodowe – 3 miesiące
Uczestnicy otrzymają:

• materiały szkoleniowe w postaci książek,
• materiały piśmiennicze,
• serwis kawowy i obiadowy,
• stypendium szkoleniowe,
• zwrot kosztów dojazdu,
• zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Projektu CREATOR Sp. z o.o.
w Lublinie przy ul. Kołłątaja 3/13,14.
Tel. 81 53317 59/ 081 533 17 40
e-mail: projekty@creator-polska.eu

Ewa Kowalczyk
Kierownik działu szkoleń
www.creator-polska.eu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: