BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 grudzień 2014

Bezpłatne szkolenie z zasad dostępności stron www

W związku z realizacją projektu: „Postaw na dostępność! Akcja przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych i seniorów”, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach, z zakresu stosowania zasad WCAG 2.0.

W każdym mieście wojewódzkim Polski odbędą się po dwa szkolenia. Pierwsze szkolenie to tzw. szkolenie techniczne, drugie – szkolenie merytoryczne.

SZKOLENIE TECHNICZNE:

Dla kogo: 

  • webmasterzy, w tym: administratorzy serwerów www; administratorzy baz danych; webdeveloperzy; webdesignerzy i inne osoby, zajmujące się techniczną budową i obsługą stron internetowych.

Tematyka:

  • omówienie standardów dostępności witryn internetowych, wytycznych WCAG 2.0, elementów HTML
  • tworzenie dostępnych kontrolek formularzy, JavaScripts i CSS

 

SZKOLENIE MERYTORYCZNE:

Dla kogo:

  • osoby zajmujące się zawodowo edycją, redakcją i korektą treści cyfrowych; administratorzy serwisów www; osoby zajmujące się wprowadzaniem danych i aktualizacją portali internetowych; osoby zainteresowane zwiększeniem dostępności stron internetowych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na wiek i niepełnosprawność.

Tematyka:

  • standardy dostępności stron WWW; zasady WCAG 2.0
  • charakterystyka budowy i działanie systemów CMS
  • struktura logiczna dokumentów, opisy grafik i obiektów wideo
  • obsługa formularzy, dobieranie właściwych atrybutów, kolorów itp.

 

W Lublinie szkolenie odbędzie się 16 oraz 17.12.2014. Możliwe jest uczestnictwo tylko w jednym wybranym bloku.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem: 81 442 75 27 bądź mailowo: lublin@szansadlaniewidomych.org w formacie:

Imię i nazwisko – data i wybrany blok

Zachęcamy do uczestnictwa – liczba miejsc ograniczona!!!

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: