BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 sierpień 2017

Bezpłatne szkolenie zawodowe dla młodych kobiet w Zamościu w projekcie Power of NEET

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR zaprasza młode kobiety z Zamościa i okolic do wzięcia udziału w projekcie szkoleniowym Power of NEET.

Panie powinny posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, być w wieku do 29 roku życia.

Przeszkolone zostaną z zakresu opieki nad osobami starszymi i chorymi, uzyskają certyfikat. KURSOR zapewnia badania SANEPID-u, 3 miesięczny staż, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie do Zamościa. Za udział w projekcie uczestniczki otrzymają stypendium w kwocie około 3500 zł na rękę.

Warunek: osoba do 29 roku życia, nieucząca się, niepracująca, zamieszkująca na terenie woj. lubelskiego.

Zapraszamy do kontaktu tel. 84 62 71 429.

Plakat projektu power-of-neet

Więcej na stronie: www.kursor.edu.pl/projekty/power-of-neet/

Biuro projektu:

Zamość

ul. Partyzantów 9

tel. 84 62 71 429

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: