BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 Marzec 2017

Bezpłatne szkolenie zawodowe – pomoc kuchenna

Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności na 3 tygodniowy kurs z zakresu POMOC KUCHENNA. Kurs byłby zorganizowany w RESTAURACJI KONCERTOWA w Lublinie.

Za udział w kursie wypłacane będzie stypendium szkoleniowe w kwocie 730 zł. Kurs będzie zakończony uzyskaniem ŚWIADECTWA CZELADNICZEGO wydanego przez Izbę Rzemieślniczą. Po kursie zapewnione będą staże zawodowe 3 miesięczne – płatne w wysokości 990 zł za miesiąc. Staże będą zorganizowane jak najbliżej miejsca zamieszkania. W Lublinie są to głównie szkoły, stołówki akademickie, szpitale które prowadzą własną kuchnie, a także małe firmy gastronomiczne.

Karolina Kaniowska

Lubelski Ośrodek Samopomocy

ul. Grodzka 14

20-112 Lublin

www.los.lublin.pl

tel. 516 316 850

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: