BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 maj 2017

Bezpłatne szkolenie zawodowe, staż w projekcie Lubelska Akademia Kwalifikacji

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. realizuje projekt szkoleniowy dla młodzieży zamieszkałej  na terenie powiatu lubelskiego Lubelska Akademia Kwalifikacji. Szkolenie zawodowe „Asystent montera instalacji OZE z Autodesk” obejmuje 138 godzin.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, które należą do tzw. grupy NEET (tj. nie uczestniczą w kształceniu, szkoleniu oraz pozostają bez pracy) i są niezarejestrowane w urzędach pracy. Szczególnie zapraszamy osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

plakat

WSPARCIE oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

1.      Identyfikację potrzeb zawodowych z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania 1os/4h/1dzień;

2.      Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy 1os/4h/1dzień

3.      Grupowe poradnictwo zawodowe w zakresie planowania kariery zawodowej 1gr/12os/28h

4.      Podniesienie kwalifikacji  poprzez udział w certyfikowanym szkoleniu (stypendium szkoleniowe w wysokości 8,54 zł brutto za godzinę)

5.      Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania zawodu, poprzez wysokiej jakości 3 miesięczne staże zawodowe (stypendium stażowe w wysokości 1850,00 zł brutto miesięcznie).

Więcej informacji na stronie: https://elpro.lublin.pl/dofinansowania/realizowane/lubelska-akademia-kwalifikacji

Joanna Sągała
Koordynator Biura Zarządu
Tel.: 698 627 255

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: